Presentation
Malmö stad Vård och omsorg

Arbetsglädje – en framgångsfaktor i Malmö

Publicerad 10 oktober 2023
Foto: Jens C Hilner
Viveka Paulson, Petter Yngvesson, Fanny Johannesson och Samah Abdel Rahman trivs i Malmö stad. Foto: Jens C Hilner
Viveka Paulson, Petter Yngvesson, Fanny Johannesson och Samah Abdel Rahman trivs i Malmö stad. Foto: Jens C Hilner

Många utvecklingsmöjligheter, ett gott ledarskap och ett stort fokus på arbetsglädje. Det är några av framgångsfaktorerna för rehab inom hälsa, vård och omsorg i Malmö stad.
– Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt, säger arbetsterapeut Samah Abdel Rahman.

Byggingenjör, kock och redovisningsekonom. Vägen till hemsjukvården i Malmö stad var varken rak eller självklar. Men när Petter, Fanny, Samah och Viveka väl hittade dit kände de alla fyra att de hade hittat hem.
– Vi har en väldigt trevlig stämning på våra arbetsplatser. Det är fokus på arbetsglädje vilket är en framgångsfaktor, säger arbetsterapeut Fanny Johannesson.
Fanny arbetar på sektion Katrinetorp, en av sex geografiska tårtbitar som stadens rehabverksamhet är uppdelad i. På varje sektion finns ett rehabteam bestående av cirka 20 arbets- och fysioterapeuter.
– Det är en stor styrka och trygghet att ha så många yrkeskollegor. Vi kan stödja och lära av varandra och även erbjuda nya medarbetare en strukturerad och riktigt bra introduktion, säger sektionschef Petter Yngvesson.
Varje morgon inleds med ett pulsmöte där hela teamet samlas runt pulstavlan. Det är nu dagens högst prioriterade ärenden gås igenom och fördelas.
– För att få en kontinuitet delar vi upp patienterna utifrån våra olika geografiska områden. Men vi är också noga med att stämma av och avlasta varandra, säger Fanny och berättar att hon ansvarar för patienterna i ett område med flera gator och många lägenhetshus.
Hur resten av dagen ser ut varierar. Arbets- och fysioterapeuterna lägger själva upp sina dagar. Samtliga besök görs i patienternas hem.
– På väggarna hänger familjefoton och ibland kanske barnbarnen är på besök. Dynamiken ändras när du är i någons hem, det blir inte ett lika strikt vårdgivare–patient-möte. Vi lär ofta känna våra patienter på ett personligt plan och får möjlighet att göra skillnad i deras vardag, säger Fanny.

Jobba med oss i Malmö stad. Klicka på länkarna nedan för att se våra lediga tjänster


Är du arbetsterapeut? Klicka här

Är du fysioterapeut? Klicka här

Variation och utveckling
Just möjligheten att få göra skillnad på riktigt är det som gör att arbetsterapeut Samah känner att hon är på helt rätt plats.
– Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt, säger hon och berättar att just den starka och nära teamsamverkan är något som hon uppskattar väldigt mycket.
Samah arbetar i sektion Bulltofta och även hon möter en stor variation av människor och diagnoser.
– Att Malmö är en så stor stad var något som lockade mig ända från början. Jag möter människor från hela världen och utvecklas på det sättet ännu mer. Tack vare storleken finns det även möjlighet att prova på arbetet i olika sektioner, enheter och förvaltningar, säger hon.
Möjligheten till utveckling är även något som gör att fysioterapeut Viveka Paulson trivs på sin arbetsplats. Viveka arbetar i sektion Kungsparken men har också erfarenhet från specialistvården.
– Vården i hemmen blir allt mer avancerad och vi får större utmaningar att lösa vilket är spännande. Till skillnad från specialistvården får vi dessutom möjlighet att följa patienterna under en längre tid vilket är roligt, säger hon.
Förutom det starka teamarbetet är kommunens hjälpmedelscentral en viktig del i terapeuternas många gånger avancerade arbete.
– Vi har en helt fantastisk hjälpmedelsverksamhet och tillgång till en stor bredd av hjälpmedel och engagerade hjälpmedelskonsulenter, säger Viveka.

Stora utbildningsmöjligheter
För att medarbetarna ska utvecklas och trivas är utbildning något som både är lättillgängligt och uppmuntras.
Hjälpmedelscentrum erbjuder regelbundet olika utbildningar på tillgängliga hjälpmedel. Medarbetarna kan även välja att gå utbildningar i bemötande, lyft- eller förflyttningsteknik. Dessutom kan medarbetarna läsa poängkurser på universitetet på arbetstid.
Ytterligare en möjlig karriärväg är chefskap och utbildningar i ledarskap. Det var en väg som lockade Petter, som idag arbetar som sektionschef i Folkets park. Samtliga sektionschefer och även enhetschefen har tidigare arbetat kliniskt.
Petter och övriga sektionschefer sitter ute i verksamheterna vilket både han och hans medarbetare upplever är en stor tillgång.
– Det är viktigt för mig att vara tillgänglig så att jag kan stödja mina medarbetare på bästa sätt, säger han.
Att han skulle arbeta inom hemsjukvården var långt ifrån självklart när han var färdigutbildad fysioterapeut. Men efter att ha gjort praktik i en av de egna verksamheterna i Malmö stad så var Petter fast.
– Och att jag nu har varit här i över tolv år är ju ett väldigt gott tecken, säger han.

Vård och omsorg – Malmö stad

Rehabilitering inom hälsa, vård och omsorg i Malmö stad är en ”familj” med styrka, stabilitet och trygghet. Här bedrivs professionell arbets- och fysioterapi utifrån frihet under ansvar och vi har tid för det medmänskliga.
Våra arbets- och fysioterapeuter kan jobba inom hemsjukvård, på ett vård- och omsorgsboende, på ett korttidsboende eller inom SVU, det vill säga utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Våra medarbetare är en del av en stor och trygg organisation som driver forsknings- och utvecklingsprojekt.
Vidareutbildning och en bred palett av karriärmöjligheter är viktigt för oss. Vi erbjuder både externa och interna utbildningsinsatser på olika nivåer.

malmo.se/jobb