Presentation
Stockholms Sjukhem Utvecklas hos oss

Fantastiska kollegor och stora möjligheter

Publicerad 10 oktober 2023
Nina Andersson, Carl Mullally och Anna Blåberg är överens om att arbetsklimatet är både varmt och välkomnande. För nya medarbetare finns det dessutom ett mentorsprogram. Foto: Johan Marklund
Nina Andersson, Carl Mullally och Anna Blåberg är överens om att arbetsklimatet är både varmt och välkomnande. För nya medarbetare finns det dessutom ett mentorsprogram. Foto: Johan Marklund

Utvecklingsmöjligheterna vid Stockholms Sjukhem är många och spännande. Dessutom verkar arbets- och fysioterapeuterna i en varm och välkomnande miljö.
– Det är högt i tak och kunskapsutbytet oss kollegor emellan är stort, säger arbetsterapeut Anna Blåberg.

Fysioterapeuterna Erik Unevik, Carl Mullally och Nina Andersson samt arbetsterapeuten Anna Blåberg har alla haft olika karriärresor inom Stockholms Sjukhem.
– Det finns många olika verksamheter här och du kan prova på att arbeta med olika inriktningar, säger Anna.
Själv har Anna fastnat för området neurologi. I sin roll som arbetsterapeut på Primärvårdsrehab på Kungsholmen möter hon idag också patienter som har drabbats av utmattningssyndrom och postcovid. Förutom arbetet på mottagningen arbetar hon även med hemrehab och stöder vid behov neuroteamen.
Att få följa en persons rehabiliteringsresa och vara med och utveckla verksamheten är något som hon sätter stort värde på. Att hon dessutom gör det tillsammans med sina högt uppskattade kollegor förgyller arbetsdagarna.
– Det är högt i tak och kunskapsutbytet oss kollegor emellan är stort. Stockholms Sjukhems värdeord engagemang, kunskap och omtanke är någonting som man verkligen känner här, inte bara gentemot våra patienter utan även mellan oss kollegor, säger Anna.

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster på Stockholms sjukhem

Utvecklingsmöjligheter
Att Stockholms Sjukhem erbjuder både bredd och ett gott arbetsklimat är något som även Erik kan skriva under på. De senaste sju åren har han arbetat på inte mindre än tolv olika enheter inom organisationen.
– Jag har fått möjlighet att prova många olika saker. Det har varit en bra stämning på samtliga arbetsplatser vilket har gjort att jag har känt mig trygg, säger han.
Idag har han en delad tjänst och arbetar 70 procent på Primärvårdsrehab i Bromma, övrig tid arbetar han med slutenvård inom ortopedi.
Arbetet på öppenvårdsmottagningen är omväxlande och han möter patienter med varierande diagnoser. Han håller även i artrosskolor och grupper för personer som ska eller har opererat höft och knän.
– Det finns stora möjligheter att inrikta sig mot ett specifikt fält på mottagningen. Jag har en master i folkhälsovetenskap och har ett nördigt intresse för just artros. Att få fördjupa mig och arbeta kliniskt med det jag har forskat inom är väldigt roligt, säger Erik och berättar att det finns möjlighet för kollegor att inrikta sig mot olika egna kliniska intresseområden likt neurologi, kvinnohälsa och KOL.

Erik Uneviks arbete är både varierande och utmanande.
Erik Uneviks arbete är både varierande och utmanande.

Starkt teamarbete
Fysioterapeut Carl brinner för neuropatienterna. Han arbetar på specialiserad slutenvårdsrehabilitering på Kungsholmen och rehabiliterar patienter som kommer från akutsjukvården. Rehabiliteringen av inneliggande patienter är både varierande och givande.
– Ögonblicket när det går upp för patienterna att de gör framsteg och de förstår att det går att förändra situationen de befinner sig i är helt fantastiskt, säger han.
Fysioterapeuterna på avdelningen arbetar i par med en arbetsterapeut, och de har dessutom ett större multidisciplinärt team runt sig.
– Summan blir på det sättet mer än innehållet. Tillsammans ser vi patienternas resurser och hjälper patienterna att använda dem, säger han.

Forskningsmöjligheter
Nina arbetar som ställföreträdande enhetschef på Primärvårdsrehab på Kungsholmen. Hennes resa som fysioterapeut inom Stockholms Sjukhem började för tio år sedan.
Under åren som har gått har hon arbetat inom flera olika verksamheter och även varit delaktig i olika forskningsprojekt.
– Att vi har en egen forsknings- och utvecklingsenhet är fantastiskt och öppnar många möjligheter. Oavsett vilken roll du har så kan du också ha ett sidouppdrag vilket är väldigt stimulerande, säger Nina som också är specialist i neurologi.
Att hon nu även får möjlighet att prova på ledningsarbete är ytterligare ett bevis på de många möjligheter som finns för medarbetarna på Stockholms Sjukhem.
– Det finns en stark drivkraft i att utveckla verksamheten framåt och utvecklingsarbete är något som jag tycker är otroligt roligt. Att få arbeta tillsammans med och leda medarbetare som har så stor kunskap och bredd är fantastiskt, säger hon.

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster på Stockholms sjukhem

Stockholms sjukhem

Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vård- och omsorggivare med sjukhus och äldreboenden. I mer än 150 år har vi bedrivit sjukvård och äldreomsorg och all vinst har alltid återinvesterats i verksamheten. Vi erbjuder geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg.

Som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Vi är stolta över våra medarbetare och vi har samlat en gedigen och flerårig kompetens som sträcker sig över flera specialistfält men också flera delar av vårdkedjan.

Vi finns på flera platser i Stockholm vilket i sig berikar och kan möta logistiska livsbehov om medarbetare behöver komma närmare hem till exempel. Tillsammans bedriver och utvecklar vi ambitiösa, högkvalitativa och hållbara rehabiliteringsinsatser i multidisciplinära team där individen är i fokus.

Vi samverkar med vårdgrannar och ligger i framkant inom vårt fält i Region Stockholm. Vi lägger stort fokus vid att skapa ett attraktivt vårdutbud och värnar om att hela tiden arbeta med utveckling och att vara rätt för våra patienter och våra medarbetare.

stockholmssjukhem.se