Arbets- & fysioterapeuter

Självklar roll inom ortopedin

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg
Louise Dahlqvist, enhetschef för arbetsterapin och David Homayoun Latifpour, enhetschef för fysioterapi inom ortopedin på Skånes universitetssjukhus.
Louise Dahlqvist, enhetschef för arbetsterapin och David Homayoun Latifpour, enhetschef för fysioterapi inom ortopedin på Skånes universitetssjukhus.

Ortopedi är ett brett område med många olika specialiteter för patienter i alla åldrar. Inom ortopedin har fysio- och arbetsterapeuter en central och självklar roll. Deras bedömningar inför kirurgi samt rehabilitering efter ortopediska skador och operationer är en betydelsefull pusselbit i den ortopediska vårdkedjan.

– Arbetsuppgifterna för fysio- och arbetsterapeuter i ortopedin består främst av bedömning, tidig mobilisering, preoperation-info och rehabiliteringsträning efter ortopedisk kirurgi eller behandling. På större ortopediska kliniker och universitetssjukhus bedrivs högspecialiserad vård och rehabilitering. Där krävs hög bemanning av rehabpersonal för att klara uppdraget med alla akuta patienter, säger Louise Dahlqvist, enhetschef för arbetsterapin inom ortopedin på Skånes universitetssjukhus.
– Inom ortopedin kan fysio- och arbetsterapeuter arbeta både med inneliggande slutenvårdspatienter och på en ortopedisk öppenvårdsmottagning. De gör, i samråd med läkare, bedömningar som krävs för att skriva ut patienter eller remittera dem till nästa vårdnivå, exempelvis primärvården eller kommuner, säger David Homayoun Latifpour, enhetschef för fysioterapi inom ortopedin på Skånes universitetssjukhus.

”Såväl fysio- som arbetsterapeuter har tydliga roller och en hög status i verksamheten.”

Möjligheter till specialisering
Efterfrågan på båda yrkesgrupperna växer stadigt i de ortopediska verksamheterna. På större ortopediska kliniker, som den på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö, finns ofta ett flertal sektioner som var och en specialiserar sig på skador i olika delar av rörelseapparaten. Möjligheterna att specialisera sig på exempelvis idrottsskador, barn, trauma, fot, axel eller rygg är många.
– Som fysio- eller arbetsterapeut inom ortopedin ingår du både i ett rehabiliteringsteam och i tvärprofessionella team som arbetar runt patienten. Där ingår också sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och kuratorer, säger Louise Dahlqvist.

Livslångt lärande och hög status
På universitetssjukhuset prioriteras utbildning. Fysio- och arbetsterapeuter som är verksamma inom ortopedin uppmanas att ta en masterexamen inom något specifikt ortopediskt område som man intresserar sig lite extra för. Ytterligare en utvecklingsväg för såväl fysio- som arbetsterapeuter är att utbilda sig till doktorand och forska.
– I de ortopediska verksamheterna arbetar både fysio- och arbetsterapeuter självständigt, vilket många uppskattar. Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och ett livslångt lärande är goda. Både fysio- och arbetsterapeuter har tydliga roller och en hög status i verksamheten. Variationen i att möta många olika typer av patienter i olika åldrar är ytterligare en fördel med att arbeta inom ortopedin, säger David Homayoun Latifpour.