Presentation
Göteborgs stad Rehab / Äldre / Vård och omsorg

Tillsammans mot framtiden

Publicerad 10 oktober 2023
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Amelie Fristorp, Malin Ehrnberg Lekbrant och Emma Andersson tycker att det är tydligt att deras arbets­givare vill satsa på sina medarbetare. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Amelie Fristorp, Malin Ehrnberg Lekbrant och Emma Andersson tycker att det är tydligt att deras arbets­givare vill satsa på sina medarbetare. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna i Göteborgs stad har ett spännande och flexibelt arbete. De ingår i en stark organisation där vidareutbildning och kompetensutveckling prioriteras.
– Jag har fått en nytändning i yrket, säger fysioterapeut Emma Andersson.

För drygt två år sedan gick Göteborgs stad igenom en stor omorganisation. En rehabiliteringsverksamhet skapades och musklerna spändes.
– En stor fördel med organisationen vi har idag är att vi är renodlade. Vi kan på ett annat sätt än tidigare tillvarata fysio- och arbetsterapeuternas intressen och arbeta med verksamhets- och kvalitetsutveckling, säger Ingegärd Ljungqvist, verksamhetschef för rehabiliteringen i Göteborgs stad.
Arbets- och fysioterapeuterna möter patienter i alla åldrar och med många olika typer av svårigheter. Dessutom blir vården i hemmen allt mer avancerad.
– Redan idag men än mer framåt när vård i allt större grad ska utföras i hemmet krävs hög kompetens och struktur för kompetensutveckling, säger Ingegärd.
För att kunna möta de ökande kraven på den kommunala primärvården har arbetet med kompetensmodellen varit till stor hjälp. Verksamhetens enhetschefer har bland annat gjort en stor kompetensinventering bland medarbetarna.
– Vårt stora och viktiga kärnuppdrag är att bidra till en så trygg och självständig vardag som möjligt för våra patienter och deras närstående. Vårt basuppdrag är grunden till allt. Vi ser också till att vi har den expertkompetens som behövs och att de medarbetare som vill utvecklas får möjlighet att göra det, säger enhetschef Monica Pettersson.
Medarbetare som får fördjupade uppdrag eller expertuppdrag driver specifika frågor inom verksamheten och för även vidare sin kunskap till sina kollegor. Satsningarna på kompetensutveckling innebär att det finns många spännande karriärvägar för medarbetarna.

Jobba med oss i Göteborgs stad. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kunskapsgivare och fördjupade uppdrag
Malin Ehrnberg Lekbrant har arbetat som arbetsterapeut i många år och har stor erfarenhet av kommunal rehabilitering. Idag arbetar hon i ett av kommunens tio vårdplaneringsteam. De tvärprofessionella teamens uppgift är bland annat att bedöma vilka patienter som har behov av kommunal primärvård.
Stadens vårdplaneringsteam samverkar externt huvudsakligen med Västra götalandsregionens slutenvård och regional primärvård och med kommunens olika verksamheter. Tillsammans görs en gemensam planering som fokuserar på patientens behov och resurser.
– Det bästa med mitt arbete är att det är så varierande och att jag använder min arbetsterapeutiska kompetens för att göra skillnad för patienterna. Ingen dag är den andra lik, säger Malin som uppskattar de utmaningar hon möter i sitt arbete.
Amelie Fristorp är fysioterapeut och hon har många extra uppdrag. Förutom att arbeta kliniskt har hon fördjupningsuppdrag i att hålla utbildningar i ergonomi och förflyttningskunskap. Hon har även ett expertuppdrag som huvudhandledare för fysioterapeuterna i Göteborgs stad.
Amelie brinner för samtliga delar av sitt arbete och ser det som en stor förmån att hennes kunskapsområden så tydligt gjort avtryck i hennes tjänst.
– Det är otroligt omväxlande och roligt att arbeta som fysioterapeut i Göteborgs stad. Vi har patienter med alla typer av diagnoser och åldrar, säger hon.

Enhetschef Monica Pettersson och verksamhetschef Ingegärd Ljungqvist är fysioterapeut respektive arbetsterapeut i grunden. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Enhetschef Monica Pettersson och verksamhetschef Ingegärd Ljungqvist är fysioterapeut respektive arbetsterapeut i grunden. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Frihet och variation
Fysio- och arbetsterapeuterna träffar patienterna i deras hem men även på korttidsenheter och på hospice. Förutom att det tillför en ytterligare dimension i arbetet innebär det även en frihet för medarbetarna.
– Vi får röra på oss och är inte fast mellan fyra väggar. Dessutom bygger vi våra egna scheman, säger fysioterapeut Emma Andersson.
Emma tillhör verksamhet funktionsstöd som har fullt fokus på sin målgrupp, personer med medfött eller förvärvat funktionshinder. Patienterna bor på boenden med särskilt stöd och service, hon möter även patienter på dagliga verksamheter runt om i staden.
– Jag har alltid brunnit för den här patientgruppen. Jag måste tänka ännu mer och ofta specialanpassa och individanpassa för att nå framgång. Det är lite klurigare men det gillar jag, säger hon.
Emma, som även arbetar som metodutvecklare, anser att möjligheterna till vidareutbildning och kompetensutveckling är goda och många.
– Arbetsgivaren satsar verkligen, och på det personliga planet har jag fått en nytändning i yrket. Självklart kan du arbeta med ditt basuppdrag men det finns även mycket annat du kan vidareutvecklas inom, säger hon.

Rehabilitering, Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen i Göteborgs stad

Göteborgs stad är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 55 000 medarbetare. Staden är uppdelad i fyra stadsområden: Hisingen, Sydväst, Centrum och Nordost. Här arbetar tillsammans cirka 240 arbets- och fysioterapeuter samt ett tiotal rehab-assistenter.
Framtidens vård finns i hemmen och blir allt mer avancerad. Tillsammans arbetar vi för att människor ska kunna leva så självständigt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Vi arbetar med kompetenshöjande insatser, internutbildningar och erbjuder olika utvecklingsmöjligheter. Genom en tydlig karriärstege ska det vara lätt för våra medarbetare att få både fördjupade uppdrag och högre lön.

goteborg.se/ledigajobb