Fysioterapeut Adaptiv fysioterapi

Adaptiv fysioterapi ritar om spelplanen med teknologi

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg
Gunilla Kjellby Wendt, verksamhetschef för arbetsterapi och fysioterapi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Gunilla Kjellby Wendt, verksamhetschef för arbetsterapi och fysioterapi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

När sjukvården ställs om för att kunna erbjuda god och nära vård krävs nya effektiva arbetssätt och verktyg för att kunna tillvarata fysioterapeuternas kompetens på bästa möjliga sätt. Adaptiv fysioterapi är ett växande fält där tekniska applikationer används för att exempelvis kunna erbjuda patienter en mer kontinuerlig uppföljning, samla in patientdata och identifiera vilka patienter som är i behov av mer hjälp och stöd.

Adaptiv fysioterapi är ett relativt nytt ämne. Sahlgrenska universitetssjukhuset och Chalmers samverkar inom området via forskningssatsningen Aurora, där fysioterapeuter och ingenjörer tillsammans använder modern teknologi till att effektivisera den ortopediska rehabiliteringen.
– Adaptiv fysioterapi handlar om att anpassa fysioterapin och rehabiliteringen utifrån vårdens utmaningar och samtidigt använda de nya möjligheter och förutsättningar som den moderna teknologin erbjuder. Adaption bör ske både i hur vi designar rehabiliteringen och i hur vi använder tekniska applikationer och innovationer, säger Gunilla Kjellby Wendt, verksamhetschef för arbetsterapi och fysioterapi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och adjungerad professor i adaptiv fysioterapi vid Chalmers tekniska högskola.

”Med kontinuerlig tillgång till patientdata blir det lättare att följa varje patients framsteg.”

Ger nya möjligheter
Hon betraktar en fortsatt utveckling av adaptiv fysioterapi som en nödvändighet i framtidens sjukvård, som präglas av ökade vårdbehov och minskade resurser. I slutänden handlar det om att nyttja fysioterapikompetensen på ett så rationellt sätt som möjligt.
– Ett exempel på en konkret tillämpning är digitala verktyg som ger fysioterapeuten en mer regelbunden kontakt med och kontinuerligt kan följa sina patienter. Teknologin kan hjälpa oss att ge feedback till patienten. För somliga patienter är det fullt tillräckligt med en fysisk bedömning och att man därefter har digital kontakt med fysioterapeuten. Det frigör resurser som kan fokuseras på de patienter som är i större behov av fysiska besök och fysioterapeutens rådgivning och expertis, säger Gunilla Kjellby Wendt, som anser att sjukvården bör bli bättre på att uttrycka sitt behov. Då kan de tekniska lösningarna skräddarsys utifrån de specifika behoven.

Bättre förutsättningar
– Fysioterapin behöver bli bättre på att individanpassa rehabiliteringen. Med kontinuerlig tillgång till patientdata blir det lättare att följa varje patients framsteg. En utmaning är att behålla ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt och samtidigt tillvarata teknologins möjligheter i den kliniska vardagen med det regelverk som omgärdar den, säger hon.