Presentation
Akademiska sjukhuset Jobba med oss

Kom och utvecklas med oss på Akademiska!

Publicerad 10 oktober 2023
Foto: Göran Ekeberg
Johanna Sjögren, fysioterapeut, Sara Gustafsson och Andrea Lundkvist, arbetsterapeuter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Göran Ekeberg
Johanna Sjögren, fysioterapeut, Sara Gustafsson och Andrea Lundkvist, arbetsterapeuter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Göran Ekeberg

Vill du jobba på ett av våra främsta universitetssjukhus, med ett brett spektrum av patienter och diagnoser och en variation av karriärmöjligheter? Välkommen till Akademiska sjukhuset i Uppsala! Här kan du växa i din yrkesroll i en stimulerande och dynamisk miljö, kliniskt, inom forskning eller som ledare och chef.

– Man utvecklas så otroligt snabbt här eftersom teamen och kollegerna är så kompetenta. Vi lyfter varandra och jag har lärt mig väldigt mycket sedan jag kom hit, säger Johanna Sjögren, som blev färdig fysioterapeut 2017 och kom till Akademiska sjukhuset i Uppsala för två och ett halvt år sedan efter att ha jobbat några år i öppenvården. Johanna arbetar inom akut strokevård och med rehabilitering av hjärnskadepatienter 65 år och yngre.
Johanna får medhåll av sina arbetskamrater Sara Gustafsson och Andrea Lundkvist, som båda är arbetsterapeuter. Andrea, som har arbetat på Akademiska sjukhuset sedan 2017, är idag avdelningschef för medarbetare som hanterar både akuta fall och aktivitetsbaserad rehabilitering. I Andreas arbetsgrupp ingår arbetsterapeuter och fysioterapeuter men även dietister och kuratorer.
– Här på Akademiska finns ett starkt fokus på att utveckla vården och testa och kvalitetssäkra olika arbetssätt. Det är ett arbete där vi utmanar oss själva och det finns en stark drivkraft att förbättra vården på ett evidensbaserat sätt, säger hon.

Jobba med oss på Akademiska sjukhuset. Klicka på länkarna nedan för att se våra lediga tjänster


Är du arbetsterapeut? Klicka här

Är du fysioterapeut? Klicka här

Både bredd och djup
Sara lyfter fram den bredd och djup som Akademiska sjukhuset erbjuder. Här finns alla typer av patienter och diagnoser och samtidigt möjlighet att arbeta som ledare eller chef eller att fördjupa sig inom den högspecialiserade vården.
– Det är enormt varierande och man kan arbeta såväl brett som nischat, beroende på vilka egna intressen man har. Teamarbetet med erfarna och kompetenta arbetskamrater har verkligen gett mig ett vitt perspektiv på olika patientgrupper och jag får använda hela min kompetens, säger Sara, som blev färdig arbetsterapeut för sex år sedan och kom till Akademiska sjukhuset för ett och ett halvt år sedan. Idag har hon sin huvudsakliga placering inom kirurgisk akutsjukvård, där hon arbetar deltid. Resten av tiden studerar Sara för en masterexamen i arbetsterapi.
Just möjligheten att läsa vidare och forska är något som alla tre vill lyfta fram. Både Andrea och Johanna har magisterexamina, Andrea med inriktning mot cancerrehabilitering och Johanna med inriktning mot neurologi. På Akademiska sjukhuset finns en stark utbildnings- och forskningskultur.
– När jag sökte mig till Akademiska var det en stark drivkraft att kunna arbeta i en sådan miljö och ha möjlighet att bidra till utbildning och delta i olika forskningsprojekt. Man kan utvecklas både inom kliniskt arbete och inom forskning och det är väldigt kul och dynamiskt, säger Johanna.
Sara framhåller att det finns en positiv inställning bland chefer och ledning när det gäller kompetensutveckling.
– Jag märkte redan under anställningsintervjun att det är en väldigt uppmuntrande kultur, där medarbetarna stöds i sin professionelle utveckling. Det finns ett brett utbud av vidareutbildning och möjlighet att ta del av olika kurser eller föreläsningar både internt och externt. Vi lär oss också väldigt mycket av varandra, säger hon.

Handleda studenter
Eftersom Akademiska sjukhuset är ett stort universitetssjukhus kan man också arbeta med utbildning, till exempel som studenthandledare. Idag finns utbildning till fysioterapeut förlagt till sjukhuset och till nästa höst kommer även arbetsterapiutbildning.
– Det är väldigt stimulerande och roligt med alla studenter. De har den senaste utbildningen och bidrar med mycket nytänkande. Studenterna förnyar och utvecklar verksamheten och samtidigt utvecklas man mycket själv när man handleder dem och får sätta ord på ens egen kunskap, säger Andrea.
Nu söker Akademiska sjukhuset fler engagerade och drivna fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som vill vara med och utveckla verksamheten och hitta innovativa lösningar för en ännu bättre vård. Vi söker både dig som står i början av din karriär och dig som har längre erfarenhet. Vi erbjuder många olika karriärvägar, beroende på dina egna drivkrafter och intressen. Tveka inte att kontakta oss så kan vi berätta mer!

Jobba med oss på Akademiska sjukhuset. Klicka på länkarna nedan för att se våra lediga tjänster


Är du arbetsterapeut? Klicka här

Är du fysioterapeut? Klicka här

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala är Sveriges äldsta universitetssjukhus, med vård och forskning i den absoluta framkanten. Här finns fysioterapeuter och arbetsterapeuter som träffar patienter i både slutenvård och öppenvård inom olika verksamheter på sjukhuset. På Akademiska sjukhuset arbetar alla medvetet och systematiskt utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens) och våra kliniska erfarenheter. Vi erbjuder en rad spännande arbetsuppgifter och karriärvägar för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Akademiska sjukhuset bedriver även omfattande forskning och har ett stort utbildningsuppdrag.

Låter det spännande? Läs mer på: www.akademiska.se