Arbets- och fysioterapeuter Universitetssjukhus

Unika utvecklingsmöjligheter på universitetssjukhusen

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Göran Ekeberg
Cathrine Göransson, verksamhetschef rehabilitering och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset. Foto: Göran Ekeberg
Cathrine Göransson, verksamhetschef rehabilitering och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset. Foto: Göran Ekeberg

Fysio- och arbetsterapeuter i universitetssjukhusvården verkar i en kunskapsintensiv vårdmiljö med många kompetenta och specialiserade kollegor. Utvecklingsvägarna och möjligheterna att på olika sätt vara med och utveckla framtidens högspecialiserade vård är många. Möjligheterna att forska och att aktivt bidra till verksamhetens utbildningsuppdrag är unika för just universitetssjukhusen.

– På universitetssjukhusen finns fysio- och arbetsterapeuter representerade i hela vårdkedjan, från pre-rehabilitering till livets slutskede. Professionerna fyller en viktig funktion på merparten av de högspecialiserade vårdavdelningarna. En utmärkande faktor för universitetssjukhusen är att vi bedriver specialiserad vård och nationell högspecialiserad vård, vilket innebär att behovet av spetskompetenser är stort, säger Cathrine Göransson, verksamhetschef rehabilitering och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset.
Utbildningsverksamheten är en viktig del av universitetssjukhusens uppdrag. Fysio- och arbetsterapeuter med intresse för kompetensutvecklingsverksamhet kan ägna sig åt handledning och ingå i tvärprofessionella team som utbildar personal från andra sjukhus, regioner och privata aktörer. Flertalet är delaktiga i att utbilda framtida fysio- och arbetsterapeuter antingen via den verksamhetsförlagda utbildningen eller som lärare.

”Här bedrivs mycket forskning och utveckling som på olika sätt förbättrar vården.”

Hög kompetens
– Universitetssjukhusen är en plattform för ny kunskap. Här bedrivs mycket forskning och utveckling som på olika sätt förbättrar vården. Många fysio- och arbetsterapeuter som arbetar i den miljön är involverade i arbetet med att implementera nya behandlingsriktlinjer och ny evidens. Avstånden mellan forskning, utveckling och verksamhet är generellt sett väldigt korta i universitetssjukhusvärlden, säger Cathrine Göransson.
Andra exempel på utvecklingsvägar på universitetssjukhus är att läsa en specialistutbildning eller att gå en forskarutbildning och bli doktorand. Forskarutbildningen kombineras oftast med klinisk tjänstgöring. Behovet av såväl fysio- som arbetsterapeuter väntas öka framöver på landets universitetssjukhus, inte minst med tanke på den medicinska utvecklingen och att livslängden har ökat samt att allt fler människor lever med kroniska tillstånd.
– En fördel med att arbeta i universitetssjukhusvården är att man omges av många kollegor med hög vetenskaplig och klinisk kompetens. Fysio- och arbetsterapeuter som vill vara med och utveckla sjukvården på olika sätt har en väldigt bra plattform på ett universitetssjukhus, säger Cathrine Göransson.