Arbetsterapeut Arbetsterapi

Nya lärdomar från Uganda

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Ulf Sirborn
Professorn Susanne Guidetti gillar att tänka utanför boxen. Foto: Ulf Sirborn
Professorn Susanne Guidetti gillar att tänka utanför boxen. Foto: Ulf Sirborn

Susanne Guidetti har studerat personer som fått stroke i Uganda, forskat i Kenya och utvecklat nya tekniklösningar för interventioner inom arbetsterapi.
– Jag brinner för att stödja personer i det de vill göra i sin vardag, säger hon.

Susanne Guidetti började sin yrkeskarriär som undersköterska. Men hon kom snabbt in på spåret att vilja stödja personer i deras vardag och är numera professor i arbetserapi på KI.
– I början trodde jag att det handlade om att bli självständig i de aktiviteter man vill göra, men det är ju mer komplext än så. Personer med vissa skador kan aldrig bli självständiga, men de kan ändå känna att de har aktörsskap och kontroll över sitt eget liv, vilket är viktigt för människors välmående.

”När jag kom dit 2004 fanns det få arbetsterapeuter och fysioterapeuter.”

Studie i Uganda
Susanne Guidetti forskar mycket på att utveckla och utvärdera interventioner inom rehabilitering och håller just nu på att avsluta en studie i Uganda.
– När jag kom dit 2004 fanns det få arbetsterapeuter och fysioterapeuter, men väldigt många mobiltelefoner. Så vi bestämde att undersöka om vi kunde använda mobiltelefonen för att stödja personer som behövde rehabilitering. Vi tog med oss den innovationen hem och har nu genomfört studier i både Sverige och Uganda, där en grupp fått den nya interventionen och andra gruppen den ordinarie rehabiliteringen vilket i Uganda oftast innebär ingenting. Nu pågår analyser av resultaten, och där kan vi redan se vissa effekter.

Tänka utanför boxen
Att jobba i andra länder har givit Susanne Guidetti viktiga insikter i hur de olika utmaningarna kan se ut.
– Jag genomförde min magisteruppsats i Kenya och hade tänkt studera hur personer som fått en skada klarade av att utföra sin personliga vård. Men på det statliga sjukhuset i Nairobi låg det både två och tre personer i varje säng och det fanns en toalett på 70 personer, så där fick jag verkligen tänka om, säger hon.
I Uganda saknas ofta möjligheten att gå till en rehabiliteringsklinik och det innebär att man som arbetsterapeut behöver tänka nytt och smart.
– Att jobba i andra länder har gett mig en möjlighet att bli kreativ. Man har inte alla svar, och förväntar sig inte att det ska finnas någon lösning att ta till per automatik. Man är tvungen att hitta egna lösningar och man måste våga pröva nytt, säger Susanne Guidetti.
Hon minns särskilt ett möte med en man i Uganda.
– Han hade suttit inomhus i åtta månader och ville så gärna kunna gå ut i sin lilla trädgård där han odlade grödor som han kunde sälja på marknaden. Men han hade nu svårt att ta sig fram och vi kunde lösa detta med en pall och hemmagjord käpp. Att tänka utanför boxen har hjälpt både mig och andra otroligt mycket.