Arbetsterapeut Stress

Arbetsterapi som hjälp mot stress

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica
Louise Karlsson har riktat in sig på stress i sitt arbete och sin forskning.
Louise Karlsson har riktat in sig på stress i sitt arbete och sin forskning.

Arbetsterapeuten och forskaren Louise Karlsson har specialiserat sig på stress och skapat en grupp för nyblivna föräldrar. I förlängningen hoppas hon kunna jobba ännu mer hälsofrämjande kring psykisk hälsa.

I sin forskning har Louise Karlsson, specialistarbetsterapeut samt forskare i Region Sörmland via Högskolan i Halmstad, fokuserat på stress ur ett hälsofrämjande perspektiv. Som en del av sitt arbete har hon startat en föräldragrupp.
– Om man vill jobba hälsofrämjande kan man titta på vilka som löper störst risk att drabbas av ohälsa. I statistik lyfter man främst fram kvinnor 30+ med småbarn. Men det är inte könet i sig eller antal barn som spelar störst roll, utan hur vardagen ser ut bakom. Så vi vill förbereda föräldrar på att vardagen kan komma att förändras, och hur de i detta kan hitta tillbaka till sin vardagsbalans. säger Louise Karlsson.

”Det borde finnas ett tänk i alla grenar kring hur viktigt det är att vi lär oss att skapa balans i livet.”

Arbetsterapi i skolor
Enligt henne är arbetsterapeuter redan bra på att jobba hälsofrämjande, och till exempel se till så att en patient med tennisarmbåge inte drabbas igen. Men Louise Karlsson vill komma in ännu tidigare.
– Det skulle vara jättekul att nå ut redan till barn och unga, och lära dem vikten av att ha en balans mellan sina olika aktiviteter i vardagen. Hur man kan planera sin tid, hur lång tid tar läxan och träningen, hur lyssnar man på sin kropp, hur skärmtid påverkar vår hälsa… Det finns mycket att ta upp och det skulle vara jättebra att få in mer arbetsterapi i till exempel skolor.

Sätta en rimlig norm
Det finns också andra sätt att jobba hälsofrämjande i ett bredare perspektiv, enligt Louise Karlsson.
– Vi arbetsterapeuter behöver finnas mer i företag på organisationsnivå. Jag skulle också vilja se att vi jobbade mer med till exempel Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten, det borde finnas ett tänk i alla grenar kring hur viktigt det är att vi lär oss att skapa balans i livet. Vi har hamnat i ett prestationssamhälle där man nästan försöker att bräcka varandra, och det är inte hälsosamt. Vi behöver sätta en ny rimlig norm och standard för vad som är viktigt och hur man kan leva för att främja vår hälsa, och där kan vi arbetsterapeuter spela en viktig roll, säger hon.