Fysioterapeut Övervikt

Så kan du motarbeta viktstigma

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica
Anne Christenson vid Centrum för obesitas hoppas att framtidens fysioterapeuter ska få en bättre utbildning när det kommer till obesitas och MI.

Anne Christenson är fysioterapeut vid Centrum för obesitas och jobbar för att få bort stigma kring övervikt. Hur kan man som fysioterapeut bemöta och arbeta med personer som har övervikt? Hon ger sina bästa tips, också på fällor att undvika.

Vid Centrum för obesitas i Stockholm arbetar fysioterapeuten Anne Christenson i team med andra professioner för att hjälpa de som har obesitas. Men fysioterapeuter i alla typer av verksamheter möter personer med övervikt.
– Generellt behandlar vi fysioterapeuter en åkomma, en ond axel till exempel. Vid obesitasbehandling behöver vi ta hänsyn till hela livssituationen. Och vissa behandlingar eller övningar kan vara svåra när man behandlar en patient med en stor kropp, säger Anne Christenson.

”Om du vill lyfta ämnet, börja med att be om lov att prata om vikten.”

Viktigt att be om lov
Men hon uppmanar till eftertanke om man lockas att börja ge viktminskningstips eller dietråd.
– Det gäller att sitta på händerna och bita sig i tungan. Om du vill lyfta ämnet, börja med att be om lov att prata om vikten. Efterfråga vad patienten redan gör, har provat, och vad det finns för hinder. Och allra först bör man fundera på om man har något att hjälpa till med. Annars är det som att påpeka att någon har högt blodtryck men lämna det så. Så är det tyvärr ofta, att patienter får höra att de borde gå ner i vikt men inte får professionellt stöd för det.
Man kan också motverka stigmatisering genom att se över hur mottagningen är utformad, menar Anne Christenson.
– Hur skulle det vara att komma dit med en stor kropp? Finns det breda stolar utan karmar i väntrummet, en våg som går upp till 300 kilo, redskap som passar alla och tillräckligt breda blodtrycksmanschetter?

Mer kunskap behövs
Sverige har just fått de första nationella riktlinjerna för obesitasbehandling och här tycker Anne Christenson att fysioterapeuter ska hålla sig framme och ta en självklar och viktig roll i de nya obesitasteam som är på väg att skapas på vissa arbetsplatser.
I framtiden hoppas hon att fysioterapiutbildningen innehåller kurser om obesitas och övning i motiverande samtal.
– Sammantaget behöver vi mer av både kunskap och träning i vårt bemötande för att ge mer professionell behandling av personer med obesitas.