Fysioterapeut Innovationspris

App vann innovationspris

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica
Movitz Laurell Herzog är med och startar upp en app som redan vunnit ett innovationspris.
Movitz Laurell Herzog är med och startar upp en app som redan vunnit ett innovationspris.

Fysioterapeuten Movitz Laurell Herzog är med och startar upp en digifysisk service som främjar idrottares fysiska och psykiska hälsa.
– Vi vill bli en brygga mellan sjukvård och friskvård, säger han.

Appen ”Limber – livslångt idrottande”, som bland annat hjälper idrottare med träningsskador, har vunnit ett innovationspris på Gotland och är i uppstartsfasen. Fysioterapeuten Movitz Laurell Herzog är en del av teamet.
– Vår idé grundar sig i att vi vill bort från överdrivet standardiserade träningsprogram och otydliga streckgubbar; en del fysioterapeuter slänger fram en papperslapp och så blir det inte mycket av det hela. Allt i appen ska vara inriktat på idrottarnas behov och baseras på forskning, säger han.
Målgruppen är både privatpersoner och föreningar.
– Det kan vara idrottsgymnasier, gym eller rackethallar. Är man i gång och tränar till exempel padel eller skidor med en förening så räknas man som idrottare. Tanken är att med appen ge coachning och stöd genom hela rehabprocessen vid en skada, då vi har sett ett problem: folk slutar att gå hos sin fysioterapeut för tidigt. Genom vårt upplägg blir vi en brygga mellan sjukvård och friskvård, säger Movitz Laurell Herzog.
Han har själv en bakgrund som idrottare.
– Jag är som många andra fysioterapeuter en livslång idrottare och har varit engagerad i olika föreningar hela livet. Jag har också pluggat folkhälsovetenskap vid sidan av, vilket gjort att jag ser potentialen i att hjälpa folk att kunna fortsätta med sitt idrottande hela livet, säger Movitz Laurell Herzog.

”Som fysioterapeut jobbar man oftast allra närmast patienten och vet vad den har för behov.”

Jobbar närmast patienterna
Att jobba med innovation tror han skulle passa fler fysioterapeuter.
– Jag tror att fler är på väg mot att inse att fysioterapi är en underutnyttjad behandlingsform och att det finns mycket vi kan göra. Som fysioterapeut jobbar man oftast allra närmast patienten och vet vad den har för behov. Har man då problemlösningstänket med sig så finns det mycket att bygga på, säger Movitz Laurell Herzog.
Han tycker att fysioterapeuter som ger sig på innovation ska lita på sin förmåga.
– Man ska ha förtroende för det man kan som fysioterapeut, och utgå från att det är en specialkunskap vi har. Det ska man ta vara på, men såklart samtidigt se till att vara grundad i forskning, att man läser på och vet att det man säger stämmer. Det handlar ju om att hela tiden komma med det kliniska perspektivet och den evidensbaserade kunskapen.