Arbets- och fysioterapeuter Primärvården

Arbets- och fysioterapeuter viktiga inom primärvård

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg
Helen Jarl, primärvårdschef för rehabilitering inom Närhälsan, Västra Götalandsregionen.
Helen Jarl, primärvårdschef för rehabilitering inom Närhälsan, Västra Götalandsregionen.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuters viktigaste roll i primärvården är att skapa förutsättningar för patienter att leva ett aktivt liv utifrån sina individuella förmågor.
I framtidens nära vård har arbetsterapeuter och fysioterapeuter en självklar och viktig roll.

– Primärvårdens uppdrag är att tillhandahålla alla former av rehabilitering som inte är specialistvård och finns till för patienter i alla åldrar. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i primärvården har ett brett basuppdrag vilket omfattar hela spektrumet av patienter, från en stukad fot till mer komplexa och allvarliga tillstånd, säger Helen Jarl, primärvårdschef för rehabilitering inom Närhälsan, Västra Götalandsregionen, en av Sveriges största primärvårdsaktörer.

”Vikten av fysisk aktivitet genom hela livet lyfts också fram alltmer i forskningen.”

Fler patienter till rehabilitering
Primärvårdens behov av både arbetsterapeuter och fysioterapeuter är stort och bedöms öka under de kommande åren. Många patienter söker i dagsläget inte till en rehabmottagning eftersom de ofta saknar kännedom om vad arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan göra för dem, och att de kan söka utan remiss. Det innebär i sin tur att potentialen för ett ökat antal patienter till rehabilitering i primärvården är relativt stor.
– Mycket talar alltså för att fler patienter kommer att genomföra sin rehabilitering inom primärvården framöver. Vikten av fysisk aktivitet genom hela livet lyfts också fram alltmer i forskningen. Ytterligare en faktor som talar för ett ökat behov av arbetsterapeuter och fysioterapeuter i framtidens primärvård är att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet får nytt fokus i den nära vården, säger Helen Jarl.

Problemlösning i samråd
Arbetsterapeuter som fysioterapeuter i dagens primärvård har en kompetens som gör dem väl rustade för framtidens nära vård. Arbetet handlar till stor del om problemlösning i samråd med patienten, ofta i samverkan med primärvårdens övriga professioner.
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter går en spännande framtid till mötes i primärvården och har ett självständigt arbete inom ramen för evidens och beprövad erfarenhet.
– I primärvården finns ofta möjlighet att följa patienten under hela rehabiliteringsperioden vilket upplevs som både positivt och meningsfullt, säger Helen Jarl.