Fysioterapeut Arbetsvillkor

Bättre arbetsvillkor krävs

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica
Emma Bäckström, fysioterapeut inom primärvården i Göteborg.
Emma Bäckström, fysioterapeut inom primärvården i Göteborg.

Fysioterapeuten Emma Bäckström jobbar inom primärvården och ser ett stort problem med tidsbristen – särskilt när det kommer till komplexa patientgrupper och screening som ska göras för självmordstankar och våld i nära relationer. Hon hoppas att fler i yrket ska göra sina röster hörda framöver.

Emma Bäckström jobbar som fysioterapeut i Göteborg och krävde i en debattartikel i Göteborgs-Posten förbättrade villkor för yrkesgruppen. Det är två år sedan hon skrev den, men inte mycket har hänt sedan dess.
– Här i Västra Götaland vet jag att politiker har gått bredvid någon fysioterapeut för att förstå mer av vad vårt jobb innebär, och det öppnar ju för dialog. Men jag har inte sett några konkreta resultat av det än, säger Emma Bäckström.
Hon jobbar inom primärvården och får ta emot minst tio patienter per dag.
– Det har skett och sker förändringar i specialistvården som innebär att vi i primärvården får svårare patienter som kräver mer av vår kompetens, men vi får inte mer tid till det. Vi har dåliga förutsättningar, och det är väldigt krävande att snabbt växla om mellan olika typer av patienter.

Komplexa besvär
Under en arbetsdag kan Emma Bäckström träffa på vitt skilda patienter, också de med psykisk ohälsa.
– Det kommer in många som har haft smärta i 10–20 år utan någon tydlig orsak till smärtan. Det kan komma in en äldre person med artros som känner sig väldigt ensam. Sedan träffar vi patienter där det kommer fram att de är självmordsbenägna. Det är egentligen sällan det handlar om ”enkla” patienter med fotledsstukningar. Det är en felaktig bild många har av vårt yrke, att folk tror att vi har enklare patienter än vi har, säger hon.

”Det är väldigt krävande att snabbt växla om mellan olika typer av patienter.”

Saknas tid
Patienter med komplexa besvär där man kan behöva screena för självmordstankar och våld i nära relationer menar Emma Bäckström gör att det ibland helt saknas tid.
– Det är en bra tanke och viktigt att alla i vården ska screena för det, men vi ska ju orka också. Det behövs marginaler, just nu kommer patienter in på löpande band, ibland hinner man knappt andas mellan besöken. Det behövs tid för att reflektera, oavsett om det är tunga samtal eller smärtproblematik som är diffus, kanske en svår bedömning där man behöver läsa på något. Men det finns inte utrymme utifrån det ersättningssystem vi i Västra Götaland jobbar efter idag.

Olika i regionerna
Ett problem som bromsar tänkbara förbättringar för fysioterapeuter är enligt Emma Bäckström att regionerna jobbar så olika.
– Det är som att alla ska uppfinna hjulet var för sig och det ser väldigt olika ut beroende på var man jobbar. Men jag hoppas att fler fysioterapeuter börjar göra sin röst hörd så att vi kan se förändringar i framtiden, både i arbetsförhållanden och lön.