Fysioterapeut Årets Fysioterapeut

De är nominerade till Årets Fysioterapeut

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Jonas Bilberg (Petra von Heideken Wågert)
Daniel Petersson, fysioterapeut vid Universitetssjukhuset i Linköping, Petra von Heideken Wågert, professor vid Mälardalens universitet (Foto: Jonas Bilberg) och Helene Henriksson, hälsostrateg och sakkunnig i fysisk aktivitet i Region Skåne.

Tre passionerade fysioterapeuter har nominerats till Årets Fysioterapeut. De ägnar sig åt bland annat fysisk aktivitet, forskning och yrsel.

Förbundet Fysioterapeuterna nominerade tidigare i år tre fysioterapeuter med vitt skilda uppdrag och inriktningar.
Daniel Petersson jobbar vid öron- näsa- halskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Han har specialiserat sig på yrsel.
– Jag fick upp ögonen för yrsel för 13 år sedan. Det är inte ett område som så många fysioterapeuter vill jobba med, men yrselpatienterna finns ju där och behöver hjälp. Jag förstod ganska snabbt att det fanns en utvecklingspotential på området och att man som fysioterapeut kan spela en viktig roll för patienterna, säger han.

Försöker missionera
Utöver att hjälpa patienter jobbar Daniel Petersson också för att höja intresset och kunskapen kring yrsel.
– Jag försöker att missionera kring de här frågorna och visa på att fysioterapeuter och andra professioner är viktiga, inte minst psykologer; det krävs ofta multidisciplinära åtgärder. Jag utbildar också annan personal och försöker att höja lägstanivån i olika delar av Sverige och reser runt och föreläser.

”Man kan som fysioterapeut spela en viktig roll för patienterna.”

Strategisk nivå
Helene Henriksson är hälsostrateg och sakkunnig i fysisk aktivitet i Region Skåne.
– Jag jobbar med ett politiskt uppdrag som handlar om bättre hälsa för fler och att främja hälsa hos Skånes barn och unga. Vi ökar kunskapen om goda levnadsvanor och sprider metoder för ökad fysisk aktivitet och rörelseglädje. Allt för att rusta barn och unga för ett hälsosammare liv som leder till såväl bättre fysisk som psykisk hälsa, säger hon.
Att fysioterapeuter jobbar på strategisk nivå är inte så vanligt, men välkommet.
– Jag har en lång och gedigen kunskap, med klinisk erfarenhet av både behandling och prevention. Jag har till exempel jobbat med metoden fysisk aktivitet på recept. Den kompetens jag har med mig i det strategiska arbetet gör att jag får gehör och förtroende, just eftersom det finns kunskap bakom förslagen. Jag vill uppmuntra kolleger att ta plats i liknande sammanhang. Vi fysioterapeuter har mycket att bidra med, säger Helene Henriksson.

Bra ledaregenskaper
Petra von Heideken Wågert är professor vid Mälardalens universitet och vetenskaplig ledare för Mälardalens universitets samverkanssatsning på Center för välfärdsförändring.
– Jag är ingen ”vanlig” fysioterapeut som undersökt massor med ryggar och knän, utan har gått en annan väg där min forskning är min klinik. Då känns det extra kul att bli nominerad till det här priset, säger Petra von Heideken Wågert.
Karriären har sedan starten haft forskning i fokus.
– Jag var en av de första i Sverige som gick direkt från grundutbildning till forskarstudier. Jag disputerade som 29-åring och har forskat i många år i min resa fram till att bli professor. Sedan länge engagerar jag mig också på en övergripande nivå och jag går gärna i bräschen för det. Vi fysioterapeuter har mycket bra ledaregenskaper och är som klippta och skurna för sådana här uppdrag, säger Petra von Heideken Wågert.