Presentation
Remeo Paramedicingruppen

Högspecialiserad rehabilitering på Remeo

Publicerad 10 oktober 2023
Foto: Johan Marklund
Mats Johansson, specialistfysioterapeut med inriktning mot intensivvård och paramedicinsk chef på Remeo. Saknas på bild gör Maria Larsson och Moa Efraimsson. Foto: Johan Marklund
Mats Johansson, specialistfysioterapeut med inriktning mot intensivvård och paramedicinsk chef på Remeo. Saknas på bild gör Maria Larsson och Moa Efraimsson. Foto: Johan Marklund

Remeo är ett nationellt centrum för patienter med långvarig kritisk sjukdom. De flesta patienter som kommer till Remeo har vårdats en längre tid på IVA men har kommit ur det mest akuta skedet. Här verkar paramedicinare i en högspecialiserad och banbrytande vårdmiljö med stort utrymme för professionell utveckling.

Remeokonceptet är en särskilt utvecklad vårdform som baseras på högkvalificerad och högteknologisk vård och rehabilitering utanför traditionell sjukhusmiljö. Paramedicingruppen består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och kurator, och arbetar tillsammans med läkare och omvårdnadspersonal i det interprofessionella teamet runt varje patient.
– Efter att ha varit på studiebesök på Remeo kände jag direkt att det här var en arbetsplats för mig. Vi paramedicinare har en betydelsefull roll i den här verksamheten, vilket ger oss stort inflytande på vården och våra professioner får utrymme att växa och utvecklas. Vi arbetar självständigt mot mål som vi tar fram gemensamt, säger Maria Larsson, som är fysioterapeut och har arbetat på Remeo i sex år.

Vi söker en arbetsterapeut som vill vara med och driva vår klinik och verksamhet framåt! Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att läsa mer om att jobba på Remeo

Tvärprofessionellt teamarbete
Moa Efraimsson är arbetsterapeut och arbetade i akutsjukvården innan hon anslöt till Remeos paramedicinska team.
– Jag uppskattar variationen. Att få arbeta med helheten för varje patient från inläggning till utskrivning är väldigt givande. Ytterligare en aspekt som gör att jag trivs är att vi bedriver en för Sverige banbrytande och nischad verksamhet där varje patient är unik. Det gör att vi ofta får möjlighet att använda vår kreativitet för att komma fram till lösningar för just den patienten. Det i kombination med det tvärprofessionella teamarbetet gör att jag ständigt utvecklas i min yrkesroll, säger hon.
Mats Johansson är specialistfysioterapeut med inriktning mot intensivvård och paramedicinsk chef på Remeo.
– Jag sökte mig hit för tre år sedan efter att ha arbetat länge som fysioterapeut, bland annat på IVA. Här har jag möjlighet att arbeta med patienten under en längre period och verkligen se resultaten, säger han.

Kontinuerlig fortbildning
För att trivas i Remeos paramedicinska team är det en fördel om man har ett intresse för andningsvård och neurologi samt trivs med att arbeta problemlösande med svårt sjuka patienter. Andningsvården är central, och många patienter har neurologiska problem. Vården förbättras också hela tiden och Remeo bidrar aktivt till utvecklingen.
– Remeo satsar på vår kontinuerliga fortbildning och det finns möjligheter att fördjupa sig i specifika områden, till exempel genom internationella kongresser. En fysioterapeut hos oss är doktorand och forskar på halvtid, berättar Maria Larsson.

Remeo – Paramedicin

Remeo är en klinik för intensivvårdsrehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom. Rehabiliteringsteamet på Remeo arbetar mycket patientnära och är en viktig del i det interprofessionella teamet som vården bygger på. Remeo ligger i Sköndal söder om Stockholm.

remeo.se