Presentation
Region Örebro län Primärvården

Många dörrar står öppna i primärvården i Region Örebro län

Publicerad 10 oktober 2023
Helen Khasal, hemrehabfysioterapeut på Ängens vårdcentral och Sofie Högström, leg. sjukgymnast Ängens vårdcentral, studierektor på regionens utbildningscentrum och doktorand vid Örebro universitet. Foto: Kicki Nilsson
Helen Khasal, hemrehabfysioterapeut på Ängens vårdcentral och Sofie Högström, leg. sjukgymnast Ängens vårdcentral, studierektor på regionens utbildningscentrum och doktorand vid Örebro universitet. Foto: Kicki Nilsson

Vill du ha en bredd av olika möjligheter, där du kan välja att arbeta på vårdcentral, med hemrehabilitering eller exempelvis med forskning och utbildning? Välkommen till primärvården i Region Örebro län, där du som är fysioterapeut kan utvecklas med en rad spännande arbetsuppgifter.

Helen Khasal tog examen som sjukgymnast i Umeå 2003 och kom till Örebro något år senare. Under de nästan 20 år som hon har arbetat inom regionen har Helen hunnit pröva en rad olika verksamhetsområden, bland annat inom specialistsjukvården på reumatologen, lungkliniken och infektionskliniken. Idag arbetar hon som hemrehabfysioterapeut på Ängens vårdcentral, en tjänst som hon har haft i nästan 16 år.
– Det är personer som har svårt att ta sig till vårdcentralen och det är fantastiskt roligt att få möta patienterna i deras hemmiljö. Ofta lär vi känna dem och även deras anhöriga på djupet. Det är mer intimt och många är mer avslappnade när de är hemma och slipper upprätthålla en fasad. Vi ser deras behov tydligare och det blir ofta en väldigt nära och fin kontakt, berättar Helen.
Arbetet innebär allt från enstaka besök för att göra en första bedömning till återkommande insatser. Helen arbetar i ett team tillsammans med bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeuter och hemtjänsten.
– Vi arbetar med ett helhetsperspektiv runt varje patient. Eftersom vi följer dem över tid kan vi verkligen se deras framsteg och hur de kan få ett mycket bättre fungerande liv. Det är otroligt stimulerande och givande, säger hon.

Jobba som fysioterapeut i Örebro. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Möjlighet att forska
I kraft av att ha ett stort universitetssjukhus kan Region Örebro län också erbjuda spännande karriärvägar för dig som är intresserad av forskning och utbildning. Sofie Högström blev färdig sjukgymnast i Uppsala 2008. Därefter flyttade hon tillbaka till Örebro och efter en tid inom primärvården i regionen arbetade hon åtta år privat samt med extrauppdrag som sjukgymnast för ÖSK ungdom och inom damfotbollen.
Sedan 2018 är hon tillbaka inom Region Örebro län och har sin grundanställning på Ängens vårdcentral. Nu delar hon största delen av sin tid mellan forskningsstudier på Örebro universitet och ett förordnande som studierektor för fysioterapi och arbetsterapi på regionens utbildningscentrum. Studierektorsrollen innebär mycket samverkan med universiteten och regionens verksamheter med målet att regionen ska erbjuda verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet och utvecklingspotential. Under sommaren har Sofie passat på att arbeta med patienter på vårdcentralen för att behålla en fot i den kliniska verksamheten.
I sin forskning studerar Sofie effekten av kombinerad dans och yoga för flickor i 9–13-årsåldern med funktionell magsmärta. I våras publicerade Sofie sin andra artikel i ämnet i ansedda Frontiers in Pediatrics. Hittills visar interventionen positiva resultat avseende bland annat minskad magsmärta, stärkt självförtroende och ökad aktivitet i vardagslivet.
– Jag brinner extra för barn och ungdomars hälsa så det är en ynnest att vara en del av det här viktiga forskningsprojektet som utgår från universitetssjukvårdens forskningscentrum. Det är ett exempel på hur det finns ett brett spektrum av karriärmöjligheter för fysioterapeuter inom regionen. För mig är det här upplägget optimalt. Det känns roligt, intressant och meningsfullt att få arbeta med både vård, forskning och utbildning.

Lärande arbetsplats
Primärvården i Region Örebro län erbjuder ett brett utbud av kompetensutveckling och vidareutbildning och det är en lärande arbetsplats, menar Helen och Sofie.
– Inom primärvården har vi alla sorters patienter och diagnoser, så man blir både bred och djup i sin kunskap och kompetens. Vi har otroligt kompetenta kolleger och vi lär av varandra. Det finns också möjlighet att exempelvis auskultera inom specialistvården, berättar Helen.
En annan karriärväg är som ledare och chef, framhåller Sofie.
– Många dörrar står öppna för fysioterapeuter. Dessutom är Örebro län en trevlig region att arbeta i och det är lätt att trivas!


Här kan du jobba med allt!

Åsa Tagesson, verksamhetschef, Område nära vård Örebro öster, och Susanne Brewitz, verksamhetschef Område nära vård väster.
Åsa Tagesson, verksamhetschef, Område nära vård Örebro öster, och Susanne Brewitz, verksamhetschef Område nära vård väster.

Inom primärvården i Region Örebro län arbetar du med allt från nyfödda bebisar till våra allra äldsta patienter och på en rad olika sätt. Kontakta oss så berättar vi mer!

– Här finns såväl traditionella tjänster på vårdcentral som tjänster där digitala verktyg blir en allt större del. Man kan också arbeta med grupper inom exempelvis osteoporos, artros och astma-kol, berättar Åsa Tagesson, verksamhetschef, Område nära vård Örebro öster.
Just digitaliseringen utvecklas starkt. Det finns exempelvis möjlighet att ha en delad tjänst, där halva tiden används till digital vård och den andra till fysisk vård.
– Alla våra vårdcentraler ingår även i 1177 Direkt och genom den plattformen kan vi tillhandahålla digitala tjänster, berättar Susanne Brewitz, verksamhetschef Område nära vård väster. Vi har också sammansvetsade team och en bra arbetsmiljö och erbjuder variation och utvecklingsmöjligheter för våra fysioterapeuter!

Jobba som fysioterapeut i Örebro. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Primärvården – Region Örebro län

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och består av 29 vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sjukvårdsrådgivning. Här finns den vård som är vanlig i befolkningen, ofta återkommande och behöver finnas nära patienten. Regionen har även tre sjukhus, psykiatri och habiliteringsverksamhet. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. I Region Örebro läns verksamheter utbildas bland annat blivande arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och läkare med flera.

Läs mer på: regionorebrolan.se