Arbetsterapeut Utvecklingsfrågor

Regionstrategi för att locka arbetsterapeuter

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica
Anders Rhodin i Region Gävleborg vill locka fler arbetsterapeuter med hjälp av en rad åtgärder.

Region Gävleborg jobbar aktivt för att locka och behålla fler arbetsterapeuter. Med hjälp av nätverksträffar, karriärvägar och ”task shift” hoppas man kunna förbättra arbetsterapeuters förutsättningar.

I våras anordnade Region Gävleborg en nätverksträff för arbetsterapeuter med fokus på gemensamma patienter med rehabiliteringsbehov.
– Det finns ett behov av att träffas och lära känna kollegor, sprida kunskap och utbyta erfarenheter tillsammans. Många vill ha ett forum där man kan bearbeta utvecklingsfrågor inom olika områden, säger Anders Rhodin, verksamhetschef paramedicin Region Gävleborg.

Kollegialt stöd
130 arbetsterapeuter träffades och tog avstamp för framtida samverkan – Anders Rhodin tror att trygghet och tillhörighet är en viktig faktor för många arbetsterapeuter, som ibland kan vara den enda i professionen på sin arbetsplats.
– Jag tror att den här typen av kollegialt stöd kan locka fler till yrket. Relationer är grundbulten i mycket vi gör; tack vare god samverkan kan vi ta oss igenom gemensamma utmaningar och bidra till utveckling, säger han.
I Region Gävleborg satsar man också på specialistutbildningar, där arbetsterapeuter kan plugga på arbetstid med bibehållen lön. Dessutom utreder man om det i framtiden ska vara möjligt att inrätta särskilda specialisttjänster.
– I sin möjliga karriärresa kan man dessutom forska vidare. Vi har flera forskare inom verksamhetsområdet men vi behöver fler arbetsterapeuter som vill ta steget in i den världen. Det går att utvecklas långt, säger Anders Rhodin.

”Det finns ett behov av att träffas och lära känna kollegor, sprida kunskap och utbyta erfarenheter.”

En kulturresa
Ett sätt att få yrket att bli mer attraktivt är att jobba med ”task shift”, det vill säga att rätt person ska göra rätt sak på bäst sätt. Till exempel kan undersköterskor med rehabkompetens ta över en del av arbetsterapeuters uppgifter.
– Det blir ett väloljat maskineri i samverkan. Men det är förstås en kulturresa att överlåta arbetsuppgifter och förändra sitt arbetssätt, säger Anders Rhodin.
Han är övertygad om att patienters rehabiliteringsplanering sker bäst i god samverkan där nätverkande, kompetensutveckling och task shift krävs för att locka fler och behålla fler i yrket.
– Det är ett nationellt problem att det är svårt att rekrytera. Men det finns saker att göra och vi tror mycket på ”Gävlebrogskraften” där vi går i bräschen för en positiv utveckling för både patienter och personal.