Arbetsterapeut Samarbetsprojekt

Sparar pengar åt kommunen

Publicerad 10 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica
Linda Nordbeck, arbetsterapeut i Eslövs kommun.
Linda Nordbeck, arbetsterapeut i Eslövs kommun.

I Eslöv har arbetsterapeuter börjat samarbeta med biståndshandläggare – något som hjälper brukare och dessutom sparar pengar åt kommunen. Arbetsterapeuten Linda Nordbeck ser hur upplägget bär frukt.

Det hela startade som ett projekt i Eslövs kommun för flera år sedan.
– Man tyckte att man hade för höga kostnader i jämförelse med andra kommuner i närområdet. De tittade på ärendena och bestämde sig för att låta biståndshandläggare och arbetsterapeuter samarbeta. Vi tittar på ärendet tillsammans från början för att komma med förslag på andra lösningar innan personen blir beviljad insatser som till exempel hemtjänst. Projektet gick väldigt bra och blev till en permanent lösning, säger Linda Nordbeck, som är den arbetsterapeut som sedan fyra år tillbaka jobbar tillsammans med biståndshandläggare.

”Vi kan lämna mycket information på ett och samma möte och sparar därmed tid.”

Tunga dörrar
Som kommuninvånare känner man kanske inte till hur arbetsuppdelningen ser ut, och att arbetsterapeuter finns, utan när man söker hjälp hamnar man hos en biståndshandläggare.
– De frågar om det är okej att ta med en kollega, mig, och så tittar vi på det hela tillsammans. Det kan vara så att man behöver hjälp med stödstrumpor, då kan jag lösa strumpdragare, eller en pall om det upplevs som osäkert med duschsituationer. Eller om personen ansöker om hjälp med tvätt, så tittar jag på varför och det kanske är källardörren som är för tung att öppna, då hjälper vi till att lösa det i stället för att hjälpa till med att tvätta, säger Linda Nordbeck.

Sparar pengar
Mycket tid sparas genom att båda professionerna är med vid besöket.
– Vi kan lämna mycket information på ett och samma möte och sparar därmed tid. Och jag kan med kort varsel sätta i gång med förslagen jag kommit med. Ofta hinner jag träna personer innan mina kolleger är klara med handläggningen, säger Linda Nordbeck.
Ibland kommer hon fram till att arbetsterapeutiska insatser inte är tillräckliga, då blir hennes arbete underlag för biståndshandläggarnas utredning.
Enligt en artikel i Dagens Medicin har upplägget sparat 700 000 kronor åt kommunen, bara under år 2019.
– Det blir ju många ärenden som vi löser och som inte behöver läggas på hemtjänsten. Så alla vinner på det. Även vi som jobbar, vi blir en brygga mellan enheterna. Jag tycker att det är jätteviktigt och kul med samarbete. Det finns en styrka i att ta vara på allas olika glasögon och kunskaper, säger Linda Nordbeck.